Visi & Misi AHB

Visi AHB

Menjadi akademi seni antarabangsa yang berkesan dalam membantu menghasilkan tenaga manusia dan bakat yang boleh menaikkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang terutamanya bidang seni hiburan menjelang tahun 2035.


Misi AHB

Menghubungkan negara Malaysia dengan negara Jepun & Korea Selatan melalui perkongsian info di akaun sosial media, program dan aktiviti akademi.

Mendidik dan memberi pendedahan kepada rakyat Malaysia melalui perkongsian info di akaun sosial media, program dan aktiviti akademi mengenai negara Jepun, Korea Selatan & Malaysia sendiri.

Melahirkan rakyat Malaysia yang bersemangat dalam mempromosikan Malaysia melalui perkongsian info, program dan aktiviti akademi dalam mengeratkan hubungan dengan negara Jepun & Korea Selatan.

Melatih dan mempromosikan bakat seni Malaysia yang boleh dibawa ke Jepun & Korea Selatan ATAU yang boleh sama-sama mengeratkan hubungan Malaysia dengan 2 negara melalui bakat yang mereka ada.