TONA VOKAL & NORAE

Tona Vokal & Norae merupakan sebuah program latihan bakat bagi mereka yang berminat dengan bidang nyanyian.

Dalam projek ini, pelatih akan melalui sesi latihan dan bimbingan agar bakat nyanyian mereka dapat terus diasah dengan lebih sistematik.

Pelatih boleh memasuki Kumpulan Artis NIJI apabila sudah benar-benar layak.


SYARAT PENYERTAAN

✨ Warganegara Malaysia
✨ 13 tahun ke 25 tahun
✨ Meminati bidang nyanyian
✨ Komited dengan program

JANGKAMASA LATIHAN
⭐️
tiada jangkamasa

LATIHAN SECARA
⭐️
online

⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️⚫️ ⚪️

✒️ SENARAI PELATIH ✒️

SACHIKO