Main Programme

Program utama AHB ialah Program Kumpulan Penghibur Antarabangsa atau dalam bahasa Inggerisnya, International Level Entertainer Program (ILEP). Program ini diuruskan oleh Kumpulan Pengurusan Induk di bawah AHB.

ILEP akan bermula pada Januari 2025.