Program Kumpulan Penghibur Antarabangsa (ILEP)

ILEP merupakan program utama Akademi Seni & Media Houki Boshi bagi melahirkan sekumpulan penghibur bertaraf antarabangsa. Program ini akan dibuka kepada pendaftaran pelajar pada hujung tahun 2025.


OBJEKTIF

Bagi melahirkan kumpulan tenaga manusia yang berbakat dalam pelbagai bidang seni dan boleh bersaing sehingga ke peringkat antarabangsa.