PELAJARAN 3 : Unsur-unsur Seni Tari| MUDITA | BULETIN NIJI

Pada pelajaran yang lepas anda telah mengetahui secara ringkas 3 jenis seni tari, iaitu TARIAN SOLO, TARIAN DUET & TARIAN BERKUMPULAN.

Jadi pada pelajaran kali ini kita akan mengenali pula mengenai unsur-unsur seni tari😊


Unsur seni tari boleh dibahagikan kepada 2 iaitu UNSUR UTAMA & UNSUR SOKONGAN.


🌈UNSUR UTAMA

Unsur utama ini terbahagi kepada 3, iaitu Wiraga (raga), Wirama (irama) & Wirasa (rasa). Suatu persembahan seni tari adalah tidak lengkap tanpa ketiga-tiga unsur utama ini.

🌈UNSUR SOKONGAN

Unsur sokongan ini adalah untuk melengkapkan unsur utama. Maka ianya juga adalah sama penting yang perlu ditekankan dalam satu-satu persembahan seni tari.

Unsur sokongan ini terbahagi kepada 5, iaitu tatarias & kostum, pola lantai, setting pentas, properti dan lighting.

👇akan datang👇

PELAJARAN 4 :
Unsur Utama Seni Tari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *