NIJI TALENT

NIJI TALENT ialah sebahagian dari Akademi Seni & Media Houki Boshi yang menjalankan misi untuk menghasilkan tenaga manusia dan menguruskan bakat dalam bidang seni & hiburan bagi menghubungkan negara Malaysia, Jepun dan Korea Selatan serta mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Antara misi NIJI TALENT yang lain ialah:

🌸merekruit dan melatih bakat dalam bidang seni.

🌸mencari peluang dan memberikan platform kepada mereka yang berbakat untuk mengembangkan bakat mereka.

🌸menguruskan program, aktiviti & projek  Kelab Peminat Seni.

🌸berkongsikan pelbagai info berkaitan bidang seni & hiburan.


STRUKTUR NIJI TALENT


5 BAHAGIAN NIJI TALENT

Kumpulan ini merupakan bakat-bakat dalam bidang seni yang telah direkruit oleh NIJI TALENT atau yang layak untuk menyertai.

Kelab peminat untuk artis-artis yang diuruskan oleh NIJI TALENT.

KELAB PEMINAT SENI ialah salah satu dari 5 buah kelab peminat di bawah AHB, khas untuk semua pelajar AHB yang meminati seni.

PROGRAM LATIHAN BAKAT NIJI ini ialah program bagi melatih mereka yang berpotensi dalam bidang seni & hiburan bagi menyertai Kumpulan Artis NIJI.

NIZI BUZZ ialah platform media di bawah AHB yang berkongsikan pelbagai info berkaitan industri seni dan hiburan terutamanya di Malaysia, Jepun & Korea Selatan.