KATA-KATA SAPAAN DALAM BAHASA KOREA

Bermaksud ‘hai’ atau ‘hello’ dan ianya boleh digunakan pada bila-bila masa saja.

SUMBER GAMBAR :
https://www.futurelearn.com/info/courses/introduction-to-korean/0/steps/29390