MAKLUMAT PELAJAR AHB

Sekiranya anda berminat untuk mengikuti mana-mana program atau aktiviti yang dianjurkan oleh setiap kelab-kelab di bawah AHB, anda WAJIB mendaftar sebagai pelajar AHB terlebih dahulu.

Anda juga boleh mendaftar sebagai pelajar sebagai tanda sokongan kepada visi dan matlamat AHB melalui PROGRAM SOKOLA.

πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²

PROSES ALIRAN PENDAFTARAN PELAJAR & PENYERTAAN KELAB PEMINAT

✨ Berdaftar dahulu sebagai pelajar AHB sekiranya anda berminat untuk mengikuti aktiviti atau program anjuran kelab-kelab di bawah AHB (kecuali Program Latihan Bakat NIJI). Isi borang di sini.

✨ Setelah mendaftar sebagai pelajar AHB, anda adalah automatik dimasukkan dalam kelab komuniti pelajar iaitu KELAB TORI TORI. Program dan aktiviti Kelab Tori Tori boleh diikuti secara percuma. Perjumpaan kelab akan sentiasa dibuat dari masa ke semasa samada di pusat operasi sementara di Pontian, Johor, atau di tempat lain. Tiada paksaan bagi pelajar untuk mengikuti program dan aktiviti kelab. Anda akan terus kekal menjadi ahli kelab selagi masih belum tamat dari AHB.

✨ Anda boleh menyertai mana-mana daripada 5 buah kelab peminat setelah mendaftar sebagai pelajar AHB (selain Kelab Tori Tori). Yuran penyertaan dikenakan. Anda boleh menyertai lebih dari sebuah kelab peminat. Anda boleh keluar dari kelab peminat bila-bila saja.

πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²πŸ”³ πŸ”²

PERBANDINGAN ANTARA AHB & SEKOLAH