Kumpulan Pengurusan Induk

Kumpulan utama akademi sendiri yang menguruskan program dan kelab yang merupakan peneraju utama akademi seperti Program ILEP dan Kelab Peminat S.K.Y.