KREW

KREW merupakan terma yang digunakan oleh AHB bagi merujuk kepada kumpulan yang terdiri daripada artis dan kakitangan yang menguruskan artis.

Pelajar AHB berpeluang menyertai mana-mana krew samada sebagai artis atau kakitangan dengan mematuhi syarat penyertaan tertentu yang ditetapkan setiap krew.

Krew ini juga merupakan rakan kerjasama AHB.


Di bawah ialah senarai krew di bawah pengurusan AHB