KOLEKSI SOALAN KAJI SELIDIK

Assalamualaikum dan selamat datang ke page ini!

Di sini kami menghimpunkan set-set soalan kaji selidik yang kami jalankan. Anda dijemput untuk menjawab set yang bersesuaian. Kerjasama anda mengambil bahagian sebagai responden kaji selidik adalah amat kami hargai! Ianya juga membantu misi kami untuk menghubungkan 3 negara timur dan seterusnya mempromosikan negara Malaysia di peringkat antarabangsa!


SESI 2020

SET 1 :
PERATUS PEMINAT JEPUN &
KOREA SELATAN DI MALAYSIA

▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️

SET 2 :
RESPON TERHADAP PENUBUHAN
KELAB PEMINAT JEPUN

▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️

SET 3 :
RESPON TERHADAP PENUBUHAN
KELAB PEMINAT KOREA

▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️

SET 4 :
RESPON TERHADAP PENUBUHAN
KELAB PEMINAT MALAYSIA


Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang anda diberikan! 😄