KELAB PEMINAT AKADEMI HOUKI BOSHI

AHB ada 4 buah kelab peminat :

📌Kelab Peminat Jepun

📌Kelab Peminat Korea

📌Kelab Peminat Malaysia

📌Kelab Peminat Seni

Penyertaan kelab peminat ini juga merupakan tanda KOMITMEN pelajar kepada AHB. Dalam Program SOKOLA pula, penyertaan kelab peminat menunjukkan pelajar sudah upgrade ke Peringkat 2.

Selain daripada dapat menyimpan atau melabur apabila pelajar menyertai kelab peminat, antara kelebihan-kelebihan lain ialah :

✅Dapat menyertai program-program kelab

✅Dapat menyertai aktiviti kelab seperti pertandingan dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah menarik

✅Dapat menjadi admin/penulis dengan komisen yang lebih tinggi

✅Dapat menjadi ejen kelab dengan komisen setiap bulan

✅Berpeluang menjadi pengurus kelab atau pengurus program kelab

✅Berpeluang menjadi sebahagian dari kumpulan pengurusan dan pentadbiran AHB

Pelajar boleh menyertai lebih dari sebuah kelab mengikut minat masing-masing.

Setiap kelab mempunyai yuran bulanan. Ini bermakna ahli perlu membayar yuran kelab setiap bulan. Yuran kelab ini boleh bertindak samada sebagai *SIMPANAN atau PELABURAN.

Semasa mengisi borang penyertaan kelab peminat, pelajar akan diminta untuk memilih samada mereka mahukan yuran kelab yang dibayar setiap bulan dijadikan sebagai SIMPANAN atau PELABURAN.


SIMPANAN :
Jika mereka memilih sebagai simpanan, ini bermakna yuran yang mereka bayar setiap bulan akan dikumpul dan akan ‘disimpan’ oleh AHB. Simpanan ini akan dikumpul bermula dari jumlah yuran pendaftaran sebagai pelajar AHB yang mereka bayar di peringkat 1. Duit simpanan ini boleh digunakan apabila mereka mahu menyertai program atau aktiviti kelab. Walaubagaimanapun, duit simpanan ini tidak boleh dikeluarkan secara tunai untuk keperluan lain yang tidak berkaitan dengan AHB.

PELABURAN :
Jika pelajar memilih sebagai pelaburan, ini bermakna yuran yang mereka bayar setiap bulan akan dikumpul dan dijadikan sebagai pelaburan dalam AHB.  Pelaburan ini akan dikumpul bermula dari jumlah yuran pendaftaran sebagai pelajar AHB yang mereka bayar di peringkat 1.

Ahli boleh mendapat komisen sebanyak 30% hasil dari pelaburan mereka setelah genap 5 tahun melabur dengan AHB dan akan mendapat semula keseluruhan wang pelaburan mereka dalam bentuk tunai secara berperingkat-peringkat.

Pelajar yang memilih pelaburan ini juga boleh upgrade ke peringkat 3 dengan melanjutkan pelaburan mereka dan akan menerima lebih banyak kelebihan lain.


KELAB PEMINAT JEPUN

▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️

KELAB PEMINAT KOREA

▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️

KELAB PEMINAT MALAYSIA

▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️▪️ ▫️ ◾️ ◽️

KELAB PEMINAT SENI