HOMEMADE CRAFT FROM GYODA

Tidak seperti produk yang lain, produk Homemade Craft From Gyoda ialah eksklusif dan hanya dihasilkan pada masa-masa tertentu dalam jumlah yang terhad. IIKANJI akan membuka order sekiranya ada produk baru yang dihasilkan. Di bawah ialah produk-produk yang pernah mereka hasilkan. Produk ini samada sudah terjual atau hanya sebagai sample.


👛 PRODUK 👛