KELAB TORI TORI

KELAB TORI TORI merupakan sebuah platform kepada pelajar AHB yang berminat menubuhkan kelab bersesuaian dengan hobi masing-masing. Seperti contohnya, peminat artis Jepun boleh menubuhkan sebuah kelab khas untuk artis yang mereka minati. Pihak akademi akan membantu pelajar ini untuk menguruskan kelab. Pelajar juga berpeluang untuk mendapatkan sumber pendapatan melalui kelab ini.

Pelajar AHB merupakan ahli KELAB TORI TORI secara automatik. Selain berpeluang menubuhkan kelab, mereka boleh menyertai lebih dari sebuah kelab secara percuma.


Pelajar boleh mengisi borang cadangan ini bagi mencadangkan kelab-kelab yang boleh ditubuhkan.

Ini ialah senarai kelab-kelab yang boleh dimohon untuk ditubuhkan. Pelajar boleh klik pada kelab yang diminati dan isi borang permohonan yang disediakan. Kelab akan diaktifkan setelah mendapat lebih dari 25 permohonan (25 orang pelajar).