PELAJARAN 3 : Pengenalan Garisan | AURORA | BULETIN NIJI

Garisan merupakan unsur seni visual yang paling asas. Garisan merupakan satu siri titik-titik. Dengan sambungan titik-titik maka wujudlah garisan. Β Garisan dihasilkan dengan menggunakan suatu alat atau media yang bermula dari suatu titik permulaan merentasi sesuatu kawasan hingga terbina satu objek.…

Continue Reading

PELAJARAN 2 : Karya Seni Visual | AURORA | BULETIN NIJI

Penghasilan seni visual melibatkan penggunaan pelbagai jenis media. Penggunaan pelbagai jenis media diolah menggunakan pelbagai teknik untuk menghasilkan karya dan pelbagai aplikasi asas seni reka dalam proses penghasilannya. Penghasilan karya seni melibatkan penggunaan: 🌈MEDIA Bahan atau bahantara yang digunakan dalam…

Continue Reading

PELAJARAN 1 : Maksud Seni Rupa | AURORA | BULETIN NIJI

Seni rupa atau seni visual merupakan salah satu dari 5 cabang bidang seni. Maksud seni Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (1988), SENI bermaksud, “kecil sekali, halus, molek atau elok, kecekapan atau kepandaian membuat sesuatu yang indah-indah.” Maksud visual Visual…

Continue Reading