Buletin NIJI

Hai! Selamat datang ke page BULETIN NIJI! Platform media di bawah AHB yang berkongsikan info mengenai 5 cabang seni ; seni rupa, seni tari, seni muzik, seni drama & seni sastera 🎨 🎬 🎤🕺✒️


Berkongsikan pelbagai info berkaitan seni rupa atau seni visual.

🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲

Berkongsikan pelbagai info berkaitan seni tari.

🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲

Berkongsikan pelbagai info berkaitan seni muzik.

🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲

Berkongsikan pelbagai info berkaitan seni drama.

🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲🔳 🔲

Berkongsikan pelbagai info berkaitan seni sastera.