MENGENAI KAMI

 

PENGENALAN

Apakah AHB?

Akademi Houki Boshi (AHB) ialah sebuah akademi seni dan media yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga manusia dan bakat yang boleh menghubungkan 3 negara timur iaitu Malaysia, Jepun & Korea Selatan dalam pelbagai bidang, terutama sekali dalam bidang seni dan hiburan.

AHB telah didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada 8 Julai 2019, atas nama HOUKI BOSHI EDUTAINMENT RESOURCES dengan nombor pendaftaran 002989774-X.

Objektif Utama AHB Dibina

Untuk menghasilkan tenaga manusia dan bakat terutamanya dalam bidang seni & hiburan yang terbukti berkesan dalam mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa melalui hubungan yang baik dengan negara Jepun dan Korea Selatan.

Kepakaran AHB

Kepakaran AHB adalah untuk mengurus, menghasilkan dan mempromosikan tenaga manusia dan bakat yang boleh menghubungkan 3 negara timur iaitu Malaysia, Jepun & Korea Selatan melalui platform, program dan aktiviti yang dianjurkan agar dapat menyumbang kepada kemajuan dan mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang seni & hiburan.

Antara Tujuan lain

πŸ”ΈMenguruskan, mempromosikan dan memberikan platform kepada mereka yang berbakat dalam bidang seni untuk pergi ke peringkat antarabangsa di antara negara Malaysia, Jepun & Korea Selatan.

πŸ”ΈMenganjurkan program-program latihan pekerjaan samada di dalam mahupun ke Jepun dan Korea Selatan dalam pelbagai bidang terutamanya bidang seni.

πŸ”ΈMenganjurkan program rombongan belajar dan pertukaran budaya antara negara Malaysia dengan Jepun dan Korea Selatan

πŸ”ΈMenghasilkan dan menjual produk-produk import dan eksport bagi negara Malaysia, Jepun dan Korea Selatan.

πŸ”ΈMempromosikan industri pelancongan Malaysia, Jepun dan Korea Selatan.